Oferta i usługi

Dezynsekcja

Specjalizujemy się w usługach dezynsekcji. W naszej ofercie znajdą Państwo:
 • Tablice i lepy feromonowe
 • Pułapki na osy i szerszenie,
 • Aerozolowanie, opryski pomieszczeń (w tym kontroli roztoczy-rozkruszków)
 • Wykrywanie jawnego i ukrytego porażenia ziarna
 • Feromonowe i atrakcydalne monitory szkodników biegających i pełzających magazynowych oraz ochrony drewna wyrobionego,
 • Zwalczanie szkodników roślin i zwierząt
 • Tępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych,magazynowych
 • Zwalczanie i usuwanie szkodników żywności
 • Żelowanie
 • Zwalczanie meszek i komarów - larw i postaci dorosłych

Dezynfekcja i dezodoryzacja

Dbamy o Państwa bezpieczeństwo zapewniając najwyższą skuteczność usług dezynfekcji. Oto niektóre z oferowanych przez nas usług w zakresie dezynfekcji:

 • Dezynfekcja szpitalnicza
 • Dezynfekcja pasz i pomieszczeń inwentarskich
 • Profilaktyka i zwalczanie glonów, alg, mchów, porostów, bakterii, drożdży, grzybów, pleśni
 • Profilaktyczna, oraz na podstawie danych z monitoringu mikrobiologicznego, dezynfekcja pustych i/lub częściowo załadowanych pomieszczeń, instalacji, urządzeń,
 • Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich oraz obiektów zagrożonych epidemiologicznie (szamb, wysypisk śmieci i in.)
 • Usuwanie swądów popożarowych i odoru spalenizny
 • Deodoryzacja przemysłowa i likwidacja fetorów
 • Dezaktywacja powierzchni gruntowych
 • Dezynfekcja po gnilnych rozkładach organicznych
 • Kontrola szkodliwych patogenów i ich wektorów
 • Dezodoryzacja - likwidacji przykrych zapachów

 • Deratyzacja

  Nieustannie dążymy do rozwoju, monitorując światowe rynki w zakresie kontroli szkodników, aplikując trendy i stosując najnowsze technologie. Poniżej prezentujemy niektóre z nich, stosowane przez nas w zakresie deratyzacji.
  • Tworzenia systemów i programów kontroli szkodników wg: GHP, GMP, IPM, HACCP
  • Tępienie gryzoni w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych,magazynowych
  • Zwalczanie szczurów i myszy w zakładach przemysłowych
  • Deratyzacja kanałów z monitoringiem przedzabiegowym i następczym,
  • Ustalanie limitów/progów szkodliwości gryzoni
  • Wdrażania i rozwoju standardów jakościowych w Pest Control
  • Specjalistyczne monitoringi gryzoni i systemy monitoringów gryzoni on-line

  Fumigacja i zwalczanie szkodników drewna

  Oferujemy specjalistyczne usługi zwalczania szkodników drewna oraz szkodników roślin z zastosowaniem fumigacji (gazowania). Poniżej przedstawiamy wybrane usługi z naszej oferty.

  • Zwalczanie szkodników drewna w domach i pomieszczeniach mieszkalnych
  • Fumigacja namiotowa i balonowa (segmentacja)
  • Zwalczanie szkodników drewna w kościołach i muzeach
  • Zwalczanie szkodników drewna konstrukcyjnego i zabytkowego oraz zabezpieczania
  • Prawidłowe stosowanie metod i zamienników bromku metylu
  • Stosowanie metody Veloxy w kontroli szkodników drewna
  • Zwalczanie i kontrola ksylofagów drewna konstrukcyjnego
  • Precyzyjne pomiary powierzchni, objętości (pojemności), ciężaru nasypowego, densytometrycznych oraz analizy sitowej


  Usługi nietypowe

  W ciągu ponad dwudziestopięcioletniego okresu działalności Firmy zgromadziliśmy bogate doświadczenie w zakresie nietypowych, specjalistycznych usług w kontroli szkodników. Poniżej prezentujemy listę niektórych z nich.
  • Elektroniczna, elektroakustyczna i chemoluminescencyjna lokalizacja (indykacja) występowania aktywności gryzoni
  • Elektroakustyczne odstraszanie ptaków
  • Kontrola szkodników roślin wg IPM (integrowane metody ochrony)
  • Projektowanie programów czystości i ochrony mikrobiologicznej dla dowolnie zadanych poziomów
  • Szybkie testy mikrobiologiczne (in situ)
  • Zwalczanie szkodników krajobrazu (np. kretów, norników)
  • Dezaktywacja (neutralizacja) niebezpiecznych substancji chemicznych
  • Dezynsekcji i dezynfekcja pianowa
  • Ochrona budynków przed korozją biologiczną
  • Deakaryzacja- zwalczanie roztoczy alergogennych i zabezpieczenia przeciwalergiczne
  • Usługi nietypowe

  Usługi specjalistyczne

  Oferujemy również metody specjalistyczne w dezynsekcji, w tym między innymi:
  • Analizy zagrożeń, projektów, instalacji, monitoringów, profesjonalnych systemów ochrony i zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami, zgodnych z Systemami Zapewniania Jakości PN EN ISO 9001:2000, HACCP, w tym elektronicznych
  • Mikrodezynsekcja iniekcyjna i nanofilmy
  • Fumigacja i/lub dezynsekcja rezydualnych zbiorników produktów zbożowo-mącznych,
  • Termodezynsekcja (dezynsekcja termiczna)
  • Dezynfekcja i dezynsekcja komorowa (termochemiczna)- fumigacja (gazowanie) i sterylizacja komorowa
  • Technologie cienkowarstwowe w kontroli szkodników, dezodoryzacja, neutralizacja, samooczyszczanie oraz antybiokorozyje i antypatogenne zabezpieczanie powierzchni
  • Monitorowane zwalczanie szkodników, ich diagnostyka i identyfikacja do gatunku, okrelenie źródeł i przyczyn infestacji (zanieczyszczenia szkodnikami), analizy uciążliwości, rozprzestrzenienia i trendów aktywnoci szkodników oraz prognozowanie kierunków i skutków rozwoju infestacji w przypadku braku przeciwdziałania i profilaktyki - ekspertyzy skażeń szkodliwymi organizmami
  • Zastosowanie niskich temperatur w kontroli i zwalczaniu szkodników
  • Projektowanie i instalacja systemów ochrony przed szkodliwym ptactwem
  • Zabezpieczenia mechaniczne przed szkodnikami i nowoczesne metody kontroli szkodników w przemyśle spożywczym
  • Pomiary poziomów skażeń chemicznych i mikrobiologicznych oraz stężeń materiałów i substancji aktywnych stosowanych w kontroli szkodników, w tym pozabiegowych
  • Kontrola szkodników w zakresie ochrony zdrowia publicznego, żywności, opakowań, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

  W celu zamówienia usługi zadzwoń (71) 351-08-07